Tin Ứng Dụng

1. SkyDrive Explorer là gì

SkyDrive Explorer là một chương trình miễn phí của Microsoft, giúp việc lưu trữ dễ dàng, nhanh chóng và có tính cơ động hơn. Với SkyDrive Explorer bạn có thể thực hiện bất kỳ hoạt động hàng ngày với các tài liệu của bạn từ Microsoft Live SkyDrive sử dụng Windows Explorer đã được cài đặt trên máy tính của bạn.

Người sử dụng có thể truy cập vào dịch vụ từ các máy tính có cùng cài đặt SkyDrive hoặc thông qua trình duyệt web để đăng nhập vào ổ cứng, dung lượng lưu trữ cho phép lên đến 25GB.

Tải phần mềm tại http://skydriveeplorer.com

Người sử dụng cần tạo một địa chỉ email có dạng @hotmail.com hoặc @live.com và mật mã bằng cách vào trang web http://home.live.com để đăng ký.

Khi bạn lưu trữ các file của bạn trên SkyDrive, bạn có thể truy cập chúng từ bất kỳ nơi đâu. Đó là một cách nhanh chóng và dễ dàng để làm việc trên một tập tin ở cả hai nơi từ nhà và ở văn phòng làm việc, mà không cần vận chuyển nó trở lại và ra. Bạn cũng có thể đăng nhập vào SkyDrive từ máy tính của một người bạn, hoặc tại một quán cà phê Internet hay thư viện, và làm việc với tập tin của bạn.

  Với SkyDrive, Bạn có thể tạo ra ba loại khác nhau của các thư mục mà có thể được truy cập từ Internet (các thư mục này được lưu trữ trên một máy chủ được quản lý bởi Microsoft):

 • Cá nhân của thư mục mà chỉ có thể được truy cập của bạn.
 • Chia sẻ các thư mục mà bạn có thể thiết lập để được truy cập bởi những người mà bạn muốn chia sẻ tập tin của bạn với.
 • Công khai các thư mục mà mọi người trên Internet có thể truy cập.

2. Các đặc tính

 • Tạo thư mục gốc mới và thư mục con;
 • Sao chép các tập tin lưu trữ vào đó;
 • Xóa các tập tin và thư mục;
 • Sao chép tập tin từ lưu trữ vào máy tính;
 • Sao chép thư mục và tập tin từ máy tính vào SkyDrive để lưu trữ;
 • Hỗ trợ Tệp tin lớn hơn 50MB;
 • Mở tập tin trực tiếp từ SkyDrive ™;

 3. Cách thực hiện:

 1. Vào trang web http://skydriveeplorer.com  download phần mềm xuống máy
 2. Cài đặt
 3. Vào trang web http://home.live.com để đăng ký một địa chỉ email để truy cập
 4. Đăng nhập vào trang web http://home.live.com với tên và password đã đăng ký. Vào mục More ->SkyDrive hiện ra 4 thu mục, tiếp tục thao tác như đang thực hiện trên máy tính vậy.
%d bloggers like this: