Chửi bậy, cắn càn, bịa đặt thô bỉ…


235. Chửi bậy, cắn càn, bịa đặt thô bỉ…

Đôi lời: Đây là bài viết của Đại úy QĐNDVN Nguyễn Văn Minh trên blog của mình, BS được độc giả cho biết sau khi đăng lại hai bài của NVM trên Quân đội ND: 190. Vô tình phát tán luồng gió độc? và 229. “Báo chí lề trái” hay là “rác rưởi” trên internet? Ở thời điểm […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: