Blogger Người Buôn Gió – Tháng 8 mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ?


Blogger Người Buôn Gió – Tháng 8 mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ?

Tháng 8 Tí Hớn bắt đầu đi học, khó khăn ở đoạn là Tí Hớn đi học 4 giờ 30 chiều là tan. Mà mẹ Tí Hớn thì đến 7 giờ tối mới về.

Không biết ai nhờ ai giúp hộ khoảng thời gian đó trông nom Tí Hớn, lỡ mà bố Tí Hớn đi chữa bênh bắt buộc, dạo này máu không nên não, hoa mày chóng mặt suốt, tóc rụng nhiều, gày đen sạm, đau dạ dày, vôi hóa đốt sống.

Nhưng bệnh này đi an dưỡng vài năm chắc sẽ khỏi, không phải suy nghĩ, không có trà thuốc, ăn uống điều độ, lao động chăm chỉ. May ra khi về dứt được hết các căn bệnh toàn do suy nghĩ nhiều mà ra này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: