Cù Huy Hà Vũ: ‘Tôi không chống Đảng’


Cù Huy Hà Vũ: ‘Tôi không chống Đảng’

Ông Cù Huy Hà Vũ nói tại phiên phúc thẩm ngày rằng ông ủng hộ đa đảng để có cạnh tranh chính trị nhưng không chống Đảng Cộng sản.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: