Nguyễn Anh Dũng – Lại chuyện “Nói một đằng, làm một nẻo”


Nguyễn Anh Dũng – Lại chuyện “Nói một đằng, làm một nẻo”

Đảng và nhà nước luôn chú trọng ban hành nghị quyết của quốc hội, các đạo luật mới, sửa đổi, bổ xung những đạo luật đã có cho phù hợp với cuộc sống, nhằm quản lý xã hội bằng pháp luật. Lời hứa khi nhậm chức của của các vị lãnh đạo đảng và nhà […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: