Thử xếp hạng Olympic Toán cho Việt Nam


Thử xếp hạng Olympic Toán cho Việt Nam

https://i0.wp.com/www.math.auckland.ac.nz/webdav/site/math/shared/about/news-and-events/images/IMOLogo_300px.gifNăm nay, Việt Nam như thường lệ cử 6 em đi thi toán Olympic quốc tế lần thứ 52 (tức International Mathematical Olympiad Competition). Theo báo chí, thứ hạng của Việt Nam năm nay là “31 trong số 90 quốc gia”. Nhiều người than thở rằng thế là phe ta tụt hạng, nhưng người khác thì vui mừng. Tôi thì quan tâm đến cách họ xếp hạng như thế nào …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: