Tin thứ Sáu, 29-07-2011


Tin thứ Sáu, 29-07-2011 CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT * ĐẶC BIỆT VỀ BIỂN ĐÔNG: <=- Phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng: Cần tuyên dương công trạng các liệt sỹ ở Hoàng Sa để góp phần hòa giải dân tộc — (RFI). “Đúng là đây là một dấu hiệu cho việc hòa giải, hòa hợp dân tộc. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: