Lãnh đạo Việt Nam bị chỉ trích về vấn đề Trung Quốc


Lãnh đạo Việt Nam bị chỉ trích về vấn đề Trung Quốc

Lãnh đạo Việt Nam bị chỉ trích về vấn đề Trung Quốc David Brown Ngày 21-07-2011 Chắc chắn những tranh cãi ồn ào gần đây xoay quanh các yêu sách về chủ quyền trên Biển Đông sẽ đổ ập vào nền chính trị quốc nội Việt Nam. Làm sao để xử lý được mối quan […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: