Tin thứ Hai, 25-07-2011


Tin thứ Hai, 25-07-2011

Vậy là lại thêm một Chủ nhật đáng nhớ, mà CN vừa qua thì thật đặc biệt. Nhưng xin nhường lời cho bà con với rất nhiều phản hồi, bài viết. BS chỉ xin nhận định: cả người dân và chính quyền hình như đã tìm thấy một phương cách dung hòa, hy vọng nó […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: