Người Việt biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở London


Người Việt biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở London

via BBCVietnamese.com | Trang tin chính on 7/24/11
Người đi biểu tình không mang theo cờ đỏ hay cờ vàng mà lấy hình bản đồ chữ S của Việt Nam như một biểu tượng đoàn kết chung.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: