Tin thứ Sáu, 22-07-2011


Tin thứ Sáu, 22-07-2011

Thông báo: Quý khách có thể theo dõi tin tức từ TTX Vỉa hè trên Facebook (ở VN có mạng như FPT dựng tường lửa, không vô được FB), hoặc có thể bấm vào ô tìm kiếm trên Facebook chữ “Basam News” thì tất cả các bản tin sẽ hiện ra. Độc giả bên Twitter […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: