THƯ NGỎ: TRAO ĐỔI VỚI 2 BÁC KA MI VÀ MR.DO


205. THƯ NGỎ: TRAO ĐỔI VỚI 2 BÁC KA MI VÀ MR.DO

TRAO ĐỔI VỚI 2 BÁC: KA MI VÀ MR.DO ĐĂNG QUANG Vừa qua, 2 bác có 1 vài bài viết+phản hồi gây nhiều dư luận trong cộng đồng citynet. Tuy có nhiều điểm khác nhau, nhưng các bài này đều có điểm chung là viết về những suy nghĩ, cảm nhận của tác giả đối […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: