Nước Mỹ mấy tuần qua – Số 12-2011


Nước Mỹ mấy tuần qua – Số 12-2011

Hiệu Minh Blog

Nước Mỹ mấy tuần qua bắt đầu bằng một tin về cậu bé 7 tuổi bang Utah dùng xe hơi của bố mẹ lái một đoạn đường khá dài. Hai “lãnh đạo” mải làm gì đó, “nhân dân” thấy xe nổ máy liền lái ra phố chơi. ‘ Tay lái khá vững, dù cậu phạm […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: