Hồ sơ Việt gian đạp mặt người yêu nước


Vietgiandapmatdan-01.jpg
Dân Làm Báo xin mở hồ sơ của tên an ninh chìm đã dùng chân đạp vào mặt người dân biểu tình khi người này đã bị công an thường phục lẫn sắc phục, kẻ nắm tay, người nắm chân khiêng lên xe bus. Đây là một hồ sơ "mở", chưa đầy đủ, cần được sự tiếp tay của mọi người góp sức tìm hiểu, thu thập để đem ra ánh sáng mọi dữ kiện về tên an ninh chìm này. Mở đầu hồ sơ là chân dung Việt gian cùng đồng bọn.

Vietgiandapmatdan1.jpg

Vietgiandapmatdan2.jpg

Vietgiandapmatdan3.jpg

Vietgiandapmatdan6.jpg

Dữ kiện 1: Một bạn đọc ở Thái Hà đã cung cấp thông tin: Viên công an này tên Minh, trước đây thường xuyên xuất hiện tại Nhà thờ Thái Hà để theo dõi giáo dân, cướp máy ảnh của giáo dân. Sau đó, nhiều giáo dân đã vạch mặt khiến tên an ninh chìm này không còn dám xuất hiện tại Thái Hà nữa..

Vietgiandapmatdan8.jpg

Xin các bạn, nhất là các bạn thuộc giáo xứ Thái Hà kiểm chứng dữ kiện này và cung cấp thêm tin tức.

Dữ kiện 2: Tên Việt gian cũng là người khóa tay bóp cổ sinh viên Nguyễn Tiến Nam trước chợ Đồng Xuân Hà Nội vào ngày 29-4-2008, khi anh Nam tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc nhân dịp đuốc Olympic Bắc Kinh được đón rước tại Việt Nam.

Vietgiandapmatdan7.jpg

Dữ kiện 3:

Dữ kiện 4:

Dân Làm Báo kêu gọi các bạn đọc tiếp tay thu thập thông tin.
Mỗi người là 1 chiến sỹ thông tin.
Vạch trần tội ác hôm nay để ngăn ngừa tội ác ngày mai.
Chứng tích của tội ác phải được lưu giữ cho lịch sử mai sau
và cho sự phán xét của công lý.

Traitimxanh-sig.png
Dân Làm Báo
danlambaovn.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: