ASEAN ĐÓNG VAI TRÒ THEN CHỐT TRONG VIỆC GIẢM CĂNG THẲNG Ở BIỂN ĐÔNG


193. ASEAN ĐÓNG VAI TRÒ THEN CHỐT TRONG VIỆC GIẢM CĂNG THẲNG Ở BIỂN ĐÔNG

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM Tài liệu tham khảo đặc biệt Thứ Hai, ngày 18/7/2011 ASEAN ĐÓNG VAI TRÒ THEN CHỐT TRONG VIỆC GIẢM CĂNG THẲNG Ở BIỂN ĐÔNG (Đài TNHK 12/7) Những nền kinh tế đang trỗi dậy tại châu Á rất cần đến tài nguyên thiên nhiên, và điều đó đã thu thút […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: