Trò chuyện với anh Lê Diễn Đức về một số vấn đề liên quan đến quá trình chuy…


Trò chuyện với anh Lê Diễn Đức về một số vấn đề liên quan đến quá trình chuyển tiếp Dân chủ và xây dựng Thể chế.

Tuy nhiên để tránh vấn đề này và những bất ổn tương tự như ở Ukraine, Georgia, Iraq,… chính phủ dân chủ đầu tiên và toàn dân, đặc biệt là giới trí thức, phải xây dựng một bản Hiến pháp tốt để bảo vệ thành quả dân chủ và xây dựng các định chế dân chủ bền vững để kiểm soát xã hội và sân chơi ngay từ đầu, mà trong đó tuyệt đối bảo vệ báo chí tự do, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, dân sự hoá lãnh đạo quốc phòng, an ninh, độc lập hoá và phi chính trị ngành Tư pháp (các thẩm phán không được nằm trong đảng phái chính trị), v.v… – là những điều rất quan trọng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: