Bàn thêm về phương án nhất thể hóa


Bàn thêm về phương án nhất thể hóa

Để bầu ra một ông/ bà Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, đây là việc trước hết của Đảng, và sau hết là của dân. Để nắm giữ chức danh này, các ứng cử viên phải do Trung ương Đảng giới thiệu. Việc bầu chọn Chủ tịch nước trong các ứng cử viên đó, hãy để người dân làm. Người nào được dân bầu trúng vào chức Chủ tịch nước, Đảng cử luôn vào chức Tổng bí thư.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: