Aduku Adk – Tự hào và xấu hổ


Aduku Adk – Tự hào và xấu hổ

Càng tự hào bao nhiêu thì em càng xấu hổ bấy nhiêu khi nhìn ra thế giới em thấy một cơ số những nước tư bản giãy chết với tài nguyên thiên nhiên hạn hẹp, đất chật người đông, đồng ruộng khô cằn mà nó phát triển vượt bậc – công nhận là bọn tư bản nó giãy mạnh thật đấy các thầy ạ. Em càng xấu hổ vì dân tộc Việt Nam IQ cao thế mà giờ này dân trí vẫn thấp, dân chủ vẫn còn phải tập trung, Việt Nam vẫn là nước nghèo, KTTT vẫn phải định hướng XHCN. Còn ngành ta thì dù ra sức cải cách nhưng giờ đây sao mà lại giống một ngành giáo dục XHCN định hướng KTTT đến thế. Tại sao và vì ai? Phải chăng là tại chúng ta tự hào thì vô song mà xấu hổ lại còn nhiều bất cập?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: