Tìm lại nhiệt độ bình thường


Tìm lại nhiệt độ bình thường

via Thích Học Toán by thichhoctoan on 12/6/10

Sau mấy năm bị đóng băng ở Chicago, nữ sĩ Phan Việt có dấu hiệu đã tìm lại được nhiệt độ bình thường. Mời bạn đến địa chỉ này để chia sẻ tình cảm cùng với Phan Việt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: