Việt nam: Nguồn ngoại tệ dữ trữ đã cạn kiệt, kinh tế bắt đầu rơi vào k…


CXN – Việt nam: Nguồn ngoại tệ dữ trữ đã cạn kiệt, kinh tế bắt đầu rơi vào khủng hoảng

Châu Xuân Nguyễn – (CXN_1062_120410) – USD dự trữ của VN (Foreign Reserves) không còn tới 2 tỉ USD, không như như chính phủ Việt nam công bố là còn đủ 3 tháng nhập khẩu (3 X 6 tỉ=18 tỉ usd) nữa. Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu sẽ được ưu tiên cung ứng […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: