Chuyện phiếm: Kiên quyết không từ chức


Chuyện phiếm: Kiên quyết không từ chức

Bác Ba Gạo Theo: X-cafevn – – Bữa nay mần cái gì mà mặt mày Bác buồn so vậy bác Bảy? Hè hè tối hôm qua mần… hổng đạt bị bà Bảy chê phải hông? – Đừng cà rỡn nữa, tao đang rầu thúi ruột đây. – Chiện gì mà rầu dữ vậy Bác? – […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: