Sau PMU18, đến lượt PMU1 bị phát hiện nhiều sai phạm


Sau PMU18, đến lượt PMU1 bị phát hiện nhiều sai phạm

via NHÂN QUYỀN VÀ TỰ DO by ttngbt on 12/1/10

– Sau PMU18, đến lượt PMU1 bị phát hiện nhiều sai phạm (Bee)- Bộ Xây dựng vừa có kết luận thanh tra về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án 1 (PMU1) và 2 dự án cải tạo quốc lộ 12 và mở rộng quốc lộ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: