Những lần chất vấn!


Những lần chất vấn!

via BÁO TỔ QUỐC by BÁO TỔ QUỐC
Tuồng khai mạc: Cuối tháng 11/2005 quốc hội đảng biểu Việt gian CS khai trương vở kịch dài “Chất vấn” QUỐC HỘI (bù nhìn) CHẤT VẤN (quan tham) (*) Quốc hội sao như chốn diễn tuồng! Bù nhìn đại biểu … Continue reading →

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: