CXN – Kinh tế VN suy thoái người dân sao không lên tiếng?


CXN – Kinh tế VN suy thoái người dân sao không lên tiếng?

Châu Xuân Nguyễn (Ausstralia) – (CXN_1057_112910) – Sức chịu đựng của người VN gấp ngàn lần sức chịu đựng của người Ireland và cả thế giới. “Người dân Ireland giận dữ” Đọc bài báo Châu Âu – khủng hoảng nợ lan rộng trên tờ SGGP, tôi thấy người dân Ireland cũng như Úc, Mỹ, Pháp, […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: