Câu chuyện ” bà Tám” về TT Nguyễn Tấn Dũng


Câu chuyện ” bà Tám” về TT Nguyễn Tấn Dũng

Dân quyền – Nhân vật ”công“ thường được dư luận chú ý. Rút kinh nghiệm từ Blogger cogaidolong, bài viết này hoàn toàn dựa vào những mẩu chuyện có thật TT Nguyễn Tấn Dũng quê ở huyện Thới Bình , tỉnh Cà Mau , không phải TP Cà Mau như những thông tin được đăng tải, […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: