Phân tích KT: Tương lai nào cho Thị trường chứng khoán Việt nam?


Phân tích KT: Tương lai nào cho Thị trường chứng khoán Việt nam?

via TIN TỨC HÀNG NGÀY by DailyVNews on 11/25/10

Châu Xuân Nguyễn (Australia) – (CXN_1053-112410) – Tại sao cổ phiếu sẽ có 1 khoảng đường dài, rất dài và đáy thị trường càng ngày càng sâu mà không thấy tia sáng nào lóe lên cả? Chuyện vì sao cổ phiếu mờ mịt thì tôi đã phân tích và dự báo trước 2 năm nay […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: