MỘT SỐ CỬ TRI NHỜ BLOG PHAMVIETDAONV CHUYẾN TỚI QUỐC HỘI MỘT SỐ CÂU CHẤT VẤN:


1.

1.Việc phân bổ các nguồn vốn ngân sách( kể cả vốn vay nước ngoài , vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA…) cho các Tập đoàn vay hoặc cấp hàng năm đều phải được Quốc hội phê chuẩn. Việc để cho Vinashin vay 86 nghìn tỉ đồng ( hay trên 100 nghìn tỉ đồng?) trong có mấy năm, tiêu pha bừa bãi ( và không thể không có tham nhũng ở đây ), không trả được nợ làm cho toàn dân phải gánh chịu hậu quả, trách nhiệm của Quốc hội đến đâu? Ai là người ký phê chuẩn từng khoản vay đó? Đề nghị nêu đích danh từng người ký duyệt từng khoản vay ( chủ tịch QH hay Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ GTVT, Thống đốc Ngân hàng.. ) để cử tri được biết.

2.Qui trình thông thường để giải ngân cho từng dự án do Bộ Tài chính và Ngân hàng qui định là rất chặt chẽ. Đề nghị Bộ tài chính, Thống đốc Ngân hàng cho biết qui trình giải ngân cho các khoản vay của Vinashin vừa qua có gì đặc biệt không? Ai duyệt qui trình đó? Ai ký duyệt từng hồ sơ giải ngân của Vinashin? Trước khi giải ngân, từng ngân hàng phải giám định, sau khi giải ngân phải kiểm tra thực hiện, đích danh ai là người đã thực hiện cho từng khoản vay này( danh sách )?

3.Dư luận trong nhân dân mấy năm qua xì xào về chuyện các nhà thầu nhận thi công dự án của Vinashin phải nộp lại chủ đầu tư tới 40% giá trị hợp đồng. Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng có biết việc này không?

4.Luật Đấu thầu qui định các gói thầu lớn đều phải được Thủ tướng và Bộ Kế hoạch Đầu tư phê duyệt ( Điều 60,67,68 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005) . Ai là người phê duyệt các gói thầu mua tàu cũ và thiết bị của Vinashin ( Đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết danh sách cụ thể )? Trách nhiệm của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư đến đâu?

Thay mặt các cử tri đã gửi câu hỏi trân trọng cảm ơn Quốc hội

Nguồn: Blog Phạm Viết Đào

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: