Cứu trợ si líp, xu chiêng


Trương Duy Nhất Theo Blog Đào Tuấn – Hôm trước, tôi đã có bài “Cứu trợ: mì tôm & hố xí”. Nay thêm bài này nữa để xem người ta đang tống khứ những chiếc si líp, xu chiêng bẩn rách và gớm ghiếc làm quà cứu trợ cho vùng lũ thế nào? Chuyện về […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: